Freitag

Let's celebrate the #worldburpeeday two days later! ๐Ÿค—๐Ÿ‹๐Ÿผ๐ŸŽ‰

ย 

Strength

Power Clean: 1 Rep Max

Record your best Power Clean 1 Rep Max lift.

ย 

PreWOD

For time:

100 Burpees

ย 

MainWOD

Time cap: 20min

ย 

20-16-12-8-4 reps, for time of:

Box Jump Over, 60/50 cm

Inverted Burpee

Kettlebell Russian Twist, 24/16 kg

ย 

Scaled Version:

Box Jump Over

Handstand position with feet on floor & rolling on back

Kettlebell Russian Twist

ย